وظایف حسابدار چیست؟

1.ثبت سند های حسابداری

اولین و اصلی ترین وظیفه یک حسابدار ثبت کردن سند های حسابداریه! این کار پایه ی مهم کارهای بعدی یه حسابداره...

2.تهیه و ارسال لیست بیمه

پایان هر ماه حسابدار باید لیست بیمه ی ماه قبل رو تهیه و برای سازمان بیمه ارسال کنه

3.لیست مالیات حقوق

فرصت فرستادن لیست مالیات حقوق هرماه برای سازمان مالیاتی پایان ماه بعده

4.تهیه و ارسال اظهارنامه

زمان ارسال اظهارنامه برارزش افزوده پانزدهم اولین ماه بعد از هر فصل است

5.تهیه گزارشات معاملات فصلی

ارسال این گزارش باید یک ماه و نیم بعد از پایان هر فصل ارسال بشه

6.تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد

تمام صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه و برای اشخاص حقوقی 4 ماه بعد از سال مالی

ارسال نظرات