سایت مهم برای حسابدار ها

  1. علم و دانش،آموزش تعمیرات موبایل در تبریز،دوره های فنی حرفه ای

 

1.سازمان تامین اجتماعی

Eservices.tamin.ir

2.میز خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی

Tax.gov.ir

3.جامعه حسابداران رسمی ایران

iacpa.ir

4.سامانه مالیات بر ارزش افزوده

Evat.ir

5.سازمان حسابرسی

Audit.org.ir

6.سازمان امور مالیاتی

Intamedia.ir

7.سازمان تجارت ایران

Ntsw.ir

ارسال نظرات