مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MS-project

جزئیات دوره

نام دورهمدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MS-project

نام مدرسعطا بی غمی

در این دوره آموزشی مطالب زیر را فرا خواهید گرفت:

1. توانایی درک مفاهیم کنترل پروژه

2.توانایی تبدیل یک پروژه به اجزا کوچک تر

3.توانایی درک و استفاده از اصطلاحات به کار رفته در نرم افزار کنترل پروژه

4.توانایی نصب و کار با محیط نرم افزار MS-project

5.توانایی وارد کردن فعالیت ها و پیکربندی پروژه

6.توانایی استفاده از انواع نمایش ها و بهنگام کردن پروژه

7.توانایی استفاده از تقویم ها و مرتب کردن فعالیت ها

8.توانایی فیلتر کردن و بکار بردن محدودیت های فعالیت(Constraint)

9.توانایی سفارشی کردن محیط Gantt chart

10.توانایی چاپ تصاویر و گزارش ها

11.توانایی برنامه ریزی منابع

12.توانایی تبادل هزینه و زمان

13.توانایی ایجاد تقویم برای منابع ذخیره و تخصص آن ها

14.توانایی مدیریت بار کاری منابع

15.توانایی تنظیم هزینه های پروژه و نحوه تخصیص اضافه کاری

16.توانایی پیگیری پیشرفت پروژه

17.توانایی تنظیم تصاویر و گزارشات

  • قیمت: 40000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 8
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 18:30-20
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/06
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29