برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

آموزش تعمیرات موبایل

جزئیات دوره

نام دورهآموزش تعمیرکار تلفن همراه

نام مدرسسالار علایی

آموزش تعمیرکار تلفن همراه (نرم افزار- سخت افزار) از 20ام تیرماه 1400 در آموزشگاه علم و دانش تبریز

  • قیمت: 13000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 9
  • حداقل تعداد نفرات: 7
  • روزهای برگزاری روزهای فرد
  • ساعات برگزاری 14-17
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/20
  • تاریخ پایان دوره: 1400/06/30