نقشه خوانی صنعتی

جزئیات دوره

نام دورهنقشه خوانی صنعتی

نام مدرسعطا بی غمی

در دوره نقشه خوانی صنعتی با موارد زیر آشنا خواهید شد:

1 توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار

2 توانايي گذراندن دوره مقدماتي فلزكاري

3 توانايي خواندن مشخصات نقشه

4 توانايي رسم ترسيمات هندسي

5 توانايي خواندن اندازههاي روي نقشه

6 توانايي خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نقشه

7 توانايي خواندن انواع برشها

8 توانايي خواندن تصاوير مجسم (پرسپكتيو)

9 توانايي خواندن تصاوير گسترده احجام

10 توانايي خواندن نقشه و پياده كردن آن 

 

دوستان عزیز میتوانید با کدEOD-8594از تخفیف ویژه 15%ما بر خور دار شوید

  • قیمت: 35000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 10
  • حداقل تعداد نفرات: 5
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 16/17:30
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/06
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/28