دوره

جزئیات دوره

نام دورهبرنامه نویسی اندروید

نام مدرساحد اسمعیل زاده

دوره

  • قیمت: 30000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 16-18
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29