برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

آموزش تعمیرات موبایل-علم و دانش

جزئیات دوره

نام دوره آموزش تعمیرکار تلفن همراه

نام مدرسسالار علایی

 آموزش تعمیرکار تلفن همراه(نرم افزار-سخت افزار) در آموزشگاه علم و دانش تبریز

  • قیمت: 13000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 9
  • حداقل تعداد نفرات: 7
  • روزهای برگزاری روزهای زوج
  • ساعات برگزاری 14-17
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/26
  • تاریخ پایان دوره: 1400/06/03