دوره طراحی مدارات ساده ویژه کودکان و نوجوانان

جزئیات دوره

نام دورهطراحی مدارات ساده الکترونیکی

نام مدرسرضا خمسلو

آموزش طراحی و ساخت مدارات ساده الکتریکی یکی از رشته های پرکاربرد و جذاب برای کودکان و نوجوانان می باشد که توسط اساتید و متخصصین در این امر در آموزشگاه علم ودانش تبریز برگزار می شود.

  • قیمت: 3000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 3
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 17-18:30
  • تاریخ شروع دوره : 1400/12/07
  • تاریخ پایان دوره: 1400/12/29